Kongerslev Jordbrugskalk 0-20 mm

Kongerslev jordbrugskalk regnes for at være noget af det bedste og hurtigst virkende kalk, der kan skaffes. Jordbrugskalken høstes altid i tørvejr og opbevares efterfølgende under tag. • Indhold på ca. 78 % calciumcarbonat • Vi kan til enhver tid levere tør og spredebar kalk til det danske landbrug • Kalken er frasorteret de naturlige sten, der findes i kalkbruddet • Neutraliseringsevnen ligger helt i top • Spredebredde op til 24 meter • Kalk frigiver mange vigtige næringsstoffer, der er fordelagtige for afgrøderne • Tilladt til økologisk landbrug